Laster...

 

 

Jarle Hoff Kirkeberg er ansatt som daglig leder i 30 % stilling i Verran Frivilligsentral SA. Han leies ut fra fast stilling i Steinkjer kommune, er bosatt på Malm og kjenner lokale lag- og organisasjoner meget godt. Han har lang erfaring med prosjektledelse og –arbeid og har i likhet med mange i tidligere Verran flere ulike tiilitsverv og medlemsskap i lokale lag og foreninger. Jarle har vært med helt siden oppstarten av Verran frivilligsentral og holder engasjementet oppe ennå !

 

 

Bjørg Laila Rønning er ansatt som medarbeider i 70 % stilling fra 1.7.2023. Fra 1.1.2024 er hun i 80 % stilling. Bjørg Laila har bred og variert erfaring både som selvstendig næringsdrivende og øvrig næringsliv. Hun kommer senest fra jobb som arbeidsleder ved den lokale Vekst-bedriften Vidu på Malm. Hun har stort lokalt nettverk og er aktivt medlem i flere lokale lag og foreninger.

Verran frivilligsentral er glad for å ha med Bjørg Laila på laget!