Laster...

Verran Frivilligsentral ble etablert i 2019 etter et initiativ fra frivillige lag og organisasjoner, lokalt næringsliv og private ildsjeler i tidligere Verran. Verran Frivilligsentral er organisert som et samvirkeforetak.

Verran Frivilligsentral betjener det geografiske området i tidligere Verran Kommune, det vil si Malm, Follafoss, Sela og Verrastranda. Vi tar også på oss oppgaver utenfor dette kjerneområdet ved behov og anledning.